Oorzaken van Selectief Mutisme?

Er zijn een vijftal factoren die selectief mutisme kunnen veroorzaken, namelijk:

Kinderen met selectief mutisme worden vaak omschreven als gevoelig, aarzelend, timide en bang. Tevens worden extreme verlegenheid en sociale fobie opgemerkt bij kinderen met selectief mutisme. Onderzoek heeft aangetoond dat sommige kinderen zijn geboren met een geremd temperament. Dit betekend dat zij, zelfs als baby, eerder angstig zijn en weerstand hebben tegen nieuwe situaties. Dit geeft reden aan te nemen dat veel of zelfs alle kinderen met selectief mutisme zijn geboren met dit geremde karakter.

De overgrote meerderheid van de kinderen met selectief mutisme hebben een genetische aanleg voor angst. Een of allebei de ouders beschrijven een familiegeschiedenis of persoonlijke karaktereigenschappen gelijk aan die van hun kind, zoals verlegenheid, angst, sociale fobie en selectief mutisme.
Alhoewel onderzoek suggereert dat angststoornissen voorkomen in families met kinderen met selectief mutisme, is het niet zeker of kinderen de neiging angstig te zijn genetisch meekrijgen, of overnemen door het gedrag van de ouders, of een combinatie van deze twee.
Dit is echter geen reden om de 'schuld' van het selectief mutisme bij de ouders te zoeken. Er is bij het ontstaan van selectief mutisme een combinatie van oorzaken mogelijk en niet één enkele. Daarnaast is er geen bewijs dat er een opvoedingsstijl of omgangsvorm van de ouders is die selectief mutisme in de hand werkt.

Geschreven door Natascha van Duyvenbode