Zoeken naar Hulp

Selectief mutisme ontwikkelt zich vaak tussen het tweede en vijfde levensjaar. Echter een diagnose wordt vaak niet gesteld en hulp en behandeling niet gezocht voordat kinderen zes tot acht jaar zijn. Een reden voor deze vertraging kan zijn dat het voor ouders en professionals moeilijk kan zijn om selectief mutisme te onderscheiden van algemene verlegenheid. Hierdoor wordt vaak verondersteld dat het stil zijn een fase is die vanzelf wel over zal gaan. Dit is geen vreemde gedachte, aangezien een groot gedeelte van de verlegen kinderen inderdaad na een periode van stil zijn wel weer gaan spreken. Helaas geldt dit niet voor kinderen met selectief mutisme.

Het is belangrijk dat een kind met selectief mutisme hulp krijgt bij het overkomen van deze stoornis. Hoe eerder het kind behandeld wordt voor selectief mutisme, hoe sneller de behandeling ook aan zal slaan en er een betere algehele prognose kan zijn. Wanneer een kind vele jaren mutistisch is zal het gedrag van niet spreken een gewoonte worden. En langdurige gewoontes zijn moeilijk te doorbreken.

Het is vaak niet eenvoudig om hulp te vinden voor een kind met selectief mutisme. Er zijn weinig geestelijke gezondheidsdeskundigen, artsen en onderwijzers die enige ervaring hebben met selectief mutisme. Er zijn er weinig die veel ervaring hebben met het onderwerp, en deze zijn niet altijd bereikbaar voor alle families met selectief mutisme. In de literatuur wordt er zelfs beschreven dat sommige hulpverleners 'niet aan selectief mutisme doen'’ vanwege het complexe karakter ervan.

Wanneer het vermoeden bestaat dat het zwijgen van een kind niet meer binnen normale grenzen valt, is het de taak van de ouders om desgewenst net zo lang door te zoeken tot ze een geschikte hulpverlener hebben gevonden die hen helpt bij het behandelen en begeleiden van het kind met selectief mutisme. Je kunt bijvoorbeeld beginnen bij de huisarts, schoolarts of school zorgbegeleider, het consultatiebureau, noem maar op.
Daarnaast is het raadzaam om zo veel mogelijk informatie in te winnen over selectief mutisme. Elders op de website wordt een overzicht gegeven van links naar andere websites en literatuur.

Geschreven door Natascha van Duyvenbode